C&C Red Alert 2

นำ TANYA เข้าโรงโคลนนิ่ง สูตรเงิน

สร้างทหารฟรี(ใช้ได้เฉพาะโซเวียด) เมื่อสร้างโรงโคลนนิ่งเส็ดแล้วให้ล้อมลั้วที่ค่ายทหาร